Waardeburgh start met beeldzorg

0
101
Foto: aangeleverd

REGIO- Waardeburgh start 13 juni met het geven van beeldzorg als vast zorgonderdeel. Na een periode van een pilot met positieve resultaten, wordt deze manier van zorg bieden nu voor alle cliënten van Waardeburgh mogelijk.

Wat is beeldzorg?
Beeldzorg betekent dat een cliënt via een tablet kan beeldbellen met een zorgmedewerker. Hiervoor wordt de Compaan gebruikt. Dit is een tablet die speciaal is gemaakt om cliënten en zorgmedewerkers op een plezierige en makkelijke manier te laten communiceren. “De uitdagingen van morgen vragen om een meer innovatieve insteek, meer gebruik van technologische hulpmiddelen en minder overnemen van zorg. We merken dat cliënten door beeldzorg groeien in zelfregie, zelfvertrouwen en versteviging van sociaal netwerk. Dit draagt bij aan onze ambitie om toekomstbestendige zorg te leveren”, aldus Michiel van der Vlies, bestuurder van Waardeburgh.

Waarom beeldzorg?
Generaties veranderen. De zorg is aan het veranderen. Mensen hebben behoefte aan meer regie in hun eigen omgeving, het liefst zo lang mogelijk. Aandacht én zelfstandigheid. We bereiden ons in Nederland voor op andere zorgvragen, en ook grotere zorgvragen, door de zorg anders in te richten. Wat betekent dat voor de zorg nu? Zorgmedewerkers ervaren met beeldzorg meer rust voor de cliënt en cliënten ervaren meer vrijheid. Sinds de start van de pilot beeldzorg eind januari, hebben er al ruim 2.000 beeldzorggesprekken plaatsgevonden met cliënten.

Wat betekent dit voor de cliënten van Waardeburgh?
Nieuwe en huidige cliënten worden geïnformeerd als zij in aanmerking komen voor beeldzorg. Bij intakes wordt gekeken welke zorg een cliënt nodig heeft. Wijkverpleegkundigen kijken bij de intake eerst naar wat cliënten zelf kunnen, wat ze thuis kunnen en wat ze digitaal kunnen, vóór er gekeken wordt naar welke fysieke zorg moet worden ingezet. Beeldzorg kan vaak worden ingezet bij cliënten die geen fysieke ondersteuning nodig hebben en met mondelinge begeleiding kunnen worden ondersteund tijdens het zorgmoment.

Ervaringen tot nu toe
Bijna alle cliënten geven aan dat ze zeer tevreden zijn met beeldzorg. Ze ervaren regie omdat ze vaste momenten hebben waarop de beeldzorg wordt verleend, waar ze niet perse thuis voor hoeven zijn. Het zelfvertrouwen neemt toe en het contact met hun netwerk ook. Er worden spelletjes op gespeeld en foto’s en berichten uitgewisseld met familie. De beeldzorgmedewerkers krijgen meer inzicht in cliënten omdat er rust is voor gesprekken. Er ontstaat een band met de cliënt, waardoor er openheid ontstaat en er mooie momenten ontstaan. Een cliënt vertelt: “Ik krijg meer aandacht en kan de Compaan en medicijnen makkelijk meenemen ergens naartoe. Voor mij liever de Compaan dan thuiszorg!”