Yulius ontvangt keurmerk voor vrijwilligers

0
148
Foto: aangeleverd

DORDRECHT – Yulius mag de komende vier jaar het keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) voeren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Onderwijsmuseum in Dordrecht heeft bestuurslid Daniëlle Santen vanochtend uit handen van Merel ten Haaf van Inzet 078 het bijbehorende certificaat in ontvangst genomen. Inzet 078 is het het kennis- en adviescentrum vrijwillige inzet in Dordrecht.

Het NOV-keurmerk laat zien dat Yulius structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement. Het certificaat geeft ook aan dat vrijwilligers trots zijn op Yulius. Bovendien staat het NOV-keurmerk voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de organisatie. Voor het behalen van het certificaat zijn op meerdere locaties in het werkgebied van Yulius kringgesprekken gevoerd, heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder vrijwilligers.

Bovendien zijn de ideeën voor het jaarplan 2024 met vrijwilligers besproken en zijn er gesprekken met hen gevoerd om na te gaan hoe zij het vrijwilligerswerk in de praktijk ervaren.

Goed geregeld
Directeur Mens & Organisatie Annemieke Bok gaf na de uitreiking van het certificaat aan dat vrijwilligers het verdienen dat de organisatie de zaken goed regelt. Zij bedankte de coördinatoren Saskia Dekker en de collega’s voor het vele werk dat zij hebben verzet om het NOV-certificaat voor Yulius te behalen. Ook bedankte zij alle vrijwilligers voor hun inzet. “Vrijwilligers hebben allemaal een gemeenschappelijk kenmerk: de wens om iets zinvols bij te dragen aan de maatschappij en de medemens. Daarnaast is ook steeds vaker te horen dat vrijwilligers de wens hebben zichzelf via vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen. En dit leidt tot een grote mate van betrokkenheid bij hun taak. Hartelijk dank daarvoor,” zei Annemieke, die benadrukte dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor Yulius.

Glansrijk geslaagd
Volgens Merel ten Haaf van Inzet 078 was het voor de NOV geen moeilijke beslissing om op basis van haar advies het keurmerk toe te kennen. Als sterke punten noemde zij: de fijne sfeer binnen de organisatie, de waardering van en de communicatie naar de vrijwilligers en de hoge mate van diversiteit van de vrijwilligers. “Yulius is glansrijk geslaagd. In Nederland hebben nu ruim negentig organisaties het keurmerk. In Dordrecht is Yulius op dit moment de enige organisatie die het NOV-keurmerk heeft behaald. Dat is meer dan een felicitatie waard.”