Papendrecht half miljoen in de min; D66 wil structurele oplossing voor overbelasting Jeugdzorg

0
119
Trijntje van Es

Het college van Papendrecht wil het resultaat van 2024 met 2 miljoen naar beneden bijstellen. Hierdoor zou Papendrecht ruim een half miljoen in de min komen. In het ‘ravijnjaar’ 2026 ontstaat er een structureel tekort. Bezuinigingen zijn dan nodig. Fractievoorzitter van D66 Trijntje van Es lichtte een en ander toe in het radioprogramma ‘Praatpaal Papendrecht’.

Om verschillende redenen moet Papendrecht zijn resultaat over 2024 naar beneden bijstellen. Voor 2025 verwacht het college een positief resultaat. Vanaf 2026 ontstaat er een structureel tekort. Dan krijgen alle gemeenten te maken met een korting op het gemeentefonds. Het Rijk heeft in het vorige decennium verschillende taken overgeheveld naar de gemeenten. Een voorbeeld hiervan is Jeugdzorg. Het idee was dat gemeenten dit efficiënter zouden kunnen en er dus ook minder geld voor nodig zou zijn. Vanaf 2026 vindt deze korting plaats. Gemeenten spreken dan ook van een ravijnjaar.

De overgehevelde taken kosten echter meer geld in plaats van minder. Meer mensen dan gedacht maken gebruik van deze diensten. Twintig jaar geleden maakte bijvoorbeeld 1 op de 27 kinderen gebruik van jeugdzorg in Papendrecht, nu is dat een op de acht. “Je moet het niet normaal vinden als maatschappij dat een op de acht kinderen in een of ander jeugdzorgtraject zit,” vindt Trijntje van Es. Volgens haar wordt veel normaal pubergedrag geproblematiseerd. “Jeugdzorg moet zich meer gaan richten op de echte problemen zoals geweld achter de voordeur, psychische mishandeling.”

Voor D66 is preventie belangrijk, maar dan niet in de vorm van een mild hulptraject, want dat is geen echte preventie volgens de democraten. “Je moet investeren in de samenleving. In sporten, in cultuur, in veilige buurten, in speelplaatsen. Dat in samenhang binnen de wijk. Dat vinden wij echte preventie. Dan hou je die mensen als het ware weg bij die loketten.”

Het college is gevraagd om een reactie, maar wil niet vooruitlopen op het debat van 27 juni.