Column Ben Corino: Politiek gezien

0
189

In tegenstelling tot de belofte van de grootste coalitiepartij uit het kabinet dat de zon weer in Nederland gaat schijnen stonden gisteren de nieuwe bewindslieden in de regen op het bordes van Paleis Noordeinde. Het kan verkeren.

Net als de voorgenomen bezuinigingsslagen die het nieuwe kabinet voornemens is te gaan maken. Hoe, wat en waar is nog niet helemaal duidelijk maar houden de gemeenten hun hart vast. Net als de lokale politici in de gemeenteraden. Bezuinigen op het ambtenaren apparaat met tweeëntwintig procent wordt gehoord. het inhuren van interim beleidsambtenaren is één van de grote posten kosten. Wat klopt maar is een gevolg van het afschalen van het ambtenarenapparaat door de jaren heen. Kennis en kunde verdween maar moesten landelijk en lokaal weer ingehuurd worden om beleidsuitvoering gestalte doen geven. Een voorspelbare noodingreep waarvan men weet wat de uiteindelijke uitkomst is. Niet nieuws, zeker niet wanneer je het beste met het land, regio of eigen gemeente voor hebt.

In Papendrecht is de oppositie, D66, OP en de PvdA bezorgd over de het tekort binnen hun gemeente van minimaal twee miljoen euro op de gemeentelijke begroting. Tegelijkertijd is het college van Papendrecht voornemens om extra beleidsadviseurs en een adviseur aan te trekken voor het sociale domein voor à raison vierhonderdduizend euro per jaar. Tja, en waar moet dit geld dan vandaan komen vragen Trijntje van Es (D66), Ruud Lammers (OP) en Derya Karso (PvdA) zich af. Zij zien de bui al hangen en vrezen dat dat de inwoners van Papendrecht dit gaan merken door lasten verzwaringen de tol hiervoor gaan betalen.

Dus wat deze drie partijen betreft schrapt het college het aantrekken van deze nieuwe ambtenaren. Het in deze tijd van de bezuinigingen de kunst van wikken en wegen om de gaten in de begrotingen niet verder te laten oplopen. Rest toch de relevante vraag waarom deze nieuwe ambtenaren nodig zijn om het beleid en uitvoering van het sociale domein handen en voeten te geven. Op deze vraag zal morgen het Papendrechtse college duidelijkheid moeten geven. Misschien zijn ze wel broodnodig. Maar D66, Op en de PvdA denken hier anders over.