Komen er nu wel of geen windturbines nabij Papendrecht?

0
77
Windturbines bij de A15 bij Hardinxveld

Waar komen er in onze streek nieuwe windturbines te staan? Dinsdagavond spreken de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden erover in een gezamenlijke vergadering.

Lees het hele artikel op www.streekomroep56.nl.