Raad neemt Perspectiefnota aan; wil geen lastenverzwaring voor inwoners

0
188
Archieffoto

De Papendrechtse gemeenteraad heeft maandagavond de Perspectiefnota 2024 vastgesteld. De volledige oppositie (GL, PvdA, D66 en OP) stemde daar tegen. Zij deden dat nadat hun amendementen om geen extra (dure) beleids- en procesadviseurs aan te stellen werden afgewezen door de coalitiepartijen.

Ook een aantal moties werd in stemming gebracht. Deze werden alle aangenomen. Wellicht de belangrijkste motie was een motie van de oppositiepartijen waarin een oproep werd gedaan aan het college om in tijden van bezuiniging lastenverzwaring voor inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens de motie moet er “eerst en vooral kritisch worden gekeken naar de uitgaven”. Daarbij moet voorrang worden gegeven “aan de bezuinigingen die de persoonlijke portemonnee van de inwoners niet raken”. De gehele raad steunde deze motie.

Lastenverzwaring voor bewoners wordt dus niet geheel uitgesloten, maar de gemeente moet eerst goed naar de eigen uitgaven kijken voordat aan een verhoging van bijvoorbeeld de OZB wordt gedacht.