Dordtse handhavers uitgerust met bodycam

0
112
Foto: gemeente Dordrecht

DORDRECHT – Alle handhavers van de gemeente Dordrecht zijn vanaf donderdag 1 december uitgerust met een bodycam. Wethouder Marc Merx: ‘Handhavers worden helaas regelmatig geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld. De bodycam werkt preventief, draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel en voorkomt dat een bedreigende situatie uit de hand loopt.”

Gebruik bodycam
De bodycam staat altijd stand-by. De handhaver zet de camera alleen aan als er een onveilige situatie dreigt te ontstaan en geeft eerst een waarschuwing voordat de camera aangezet wordt. De beelden worden 28 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. De handhaver kan op straat de beelden niet bewerken en/of verwijderen. In noodsituaties kan de handhaver de beelden ook direct naar een computer in de meldkamer sturen. Hij/zij kan deze livestreamfunctie starten met een andere knop op de bodycam. De teamcoördinator ziet deze beelden en zorgt ervoor dat de handhaver op dat moment de juiste hulp krijgt.

Preventieve werking
Voorafgaand aan het besluit om handhavers uit te rusten met een bodycam heeft eerst een pilot gelopen. De uitkomsten van deze pilot hebben geleid tot het toevoegen van de bodycam aan de uitrusting van de handhavers. Er blijkt een behoorlijke preventieve werking uit te gaan van de bodycam, zodat situaties niet of minder vaak escaleren. De handhaver voelt zich daardoor veiliger. Uit landelijke onderzoeken blijkt ook dat het dragen van een bodycam leidt tot afname van (verbale) agressie en geweld.