Hans Hulswit: verkiezingen in Papendrecht

0
323

PAPENDRECHT – Het PAB heeft woensdag bij de verkiezingen een flinke veer gelaten. Dat was al verwacht, maar volgens lijsttrekker Arno Janssen was het verlies toch nog iets groter dan hij had gedacht. Het vertrek van Bianca de Heer afgelopen zomer speelt hierbij ongetwijfeld een rol. De bekende medewerkster van de Jumbo in winkelcentrum Westpolder zou goed zijn geweest voor 600 stemmen, en dat is ruim een zetel. De zetel die zij achterliet kon overigens door het PAB niet meer worden ingevuld. De overige personen op de kandidatenlijst gaven niet thuis en de zetel bleef dus leeg.

Veel kiezers zouden teleurgesteld kunnen zijn in het PAB, nadat wethouder Janssen niet veel bleek te kunnen doen voor fietsenhandel Korteland, die geen winkel mocht vestigen in de Coornhertstraat. De suggestie was gewekt dat dit kwam door een te weinig actieve VVD wethouder in het college dat tot 2018 in het zadel zat. De provinciale regelgeving bleek uiteindelijk doorslaggevend.

Vervolgens ontstonden er intern problemen rondom boegbeeld André Stremler, die vlak voor de verkiezingen uit de partij stapte.

De andere lokale partij, het OP, deed het beter. Zij verdubbelde het aantal zetels en kwam op vier. Ook rond lijsttrekker Ruud Lammers was wat gedoe: hij had twee jaar eerder in een interne e-mail gesproken van een “sufkuttendorp”. Dit bleek op de kiezer weinig indruk te maken. Het OP voerde een actieve campagne en die sloeg aan bij velen. De nummer twee van de lijst, Karel Spitsbaard, wist ongetwijfeld een aantal jongere stemmers te motiveren: hij is docent aan het Willem de Zwijger College.

De VVD won een zetel en profiteerde daarmee waarschijnlijk van de landelijke trend. Lijsttrekker Sophia de Keizer was daar trouwens maar gematigd blij mee. Ze had op meer gerekend.

De SGP won de in 2018 verloren zetel terug. Deze partij, met een bijzonder trouwe achterban, schommelt in Papendrecht steeds tussen de een en twee zetels. De lagere opkomst (47,5%) was in het voordeel van deze partij. Arjan Kosten was er bijzonder verguld mee.

De overige partijen bleven gelijk in het aantal zetels en dat was hier en daar een teleurstelling, met name bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Zij hadden duidelijk op meer gehoopt.

De lage opkomst (5% minder dan vier jaar geleden) is zorgwekkend. Wat kan en moet de politiek doen om onze inwoners meer te betrekken bij wat er in het gemeentehuis aan de Markt gebeurt? Teveel mensen denken dat zij toch geen invloed hebben op de politiek. Zij komen hooguit in actie als zij hun persoonlijke belangen in gevaar zien komen. Het heeft wellicht iets te maken met de vergaande individualisering in onze maatschappij. Ook in het verleden hebben colleges pogingen gedaan om dichter “bij de mensen” te komen: daarvoor zal dus nog veel werk verzet moeten worden.

Programmatisch lagen alle partijen trouwens dicht bij elkaar en ook dat zou voor sommigen een reden kunnen zijn geweest om weg te blijven. In de trant van “het maakt toch niets uit”. Overigens vind ik dat niet terecht. Wie het recht heeft in een democratie als Nederland om te gaan stemmen, heeft wat mij betreft de morele plicht dat ook te doen!

En nu begint de formatie. Een externe informateur gaat het terrein verkennen. Geen enkele partij heeft een andere partij uitgesloten, dus dat biedt kansen. Het PAB is nog steeds de grootste partij en zal dus ongetwijfeld terugkomen in het college, in de persoon van Arno Janssen. De samenwerking met de andere lokale partij, het OP, is altijd lastig geweest, maar Ruud Lammers is vol goede moed.

Het CDA zal zeker bereid zijn een wethouder te leveren. Leon van den Dool heeft daar al op gezinspeeld. De VVD is wellicht geïnteresseerd om in een coalitie te stappen, net als de ChristenUnie en de SGP. Mochten deze laatste twee toetreden, dan zal dat betekenen dat er een SGP wethouder komt, net als in de periode 2014-2018.

Voor de drie progressieve partijen rest dan een rol in de oppositie, net als in de afgelopen vier jaar. Dat betekent trouwens niet dat ze niets voor elkaar kunnen krijgen, maar hun invloed is wel beperkt.

We gaan het hele proces met grote interesse volgen!

Reacties naar hans.hulswit@rtvpapendrecht.nl