Hoog water: lichtbaken verdwijnt bijna

0
254
Foto: Tom Kalkman

PAPENDRECHT – Het water in de rivieren staat hoog, dat is bekend. In de Dordtse binnenstad komt het water bij vloed tot aan, of soms op de kades.

Aan de Papendrechtse kant van de Merwede hebben we daar geen last van: de dijk is hoog genoeg. Het waterschap controleert de dijken voortdurend. De lichtbakens, echter, staan bijna onder water.

“Het hoogwater op de Rijn stijgt nog zachtjes en bereikt op donderdagochtend 28 december de hoogste waterstand. Hoger dan 14,50m boven NAP wordt bij Lobith niet verwacht. Die verwachting betekent dat coupures open blijven. Coupures zijn doorgangen door dijken voor bijvoorbeeld verkeer, die bij hoogwater dicht kunnen”, meldt waterschap Rivierenland.

Het waterschap vervolgt: “bij de verwachte waterstand stromen vrijwel alle uiterwaarden en buitenpolders vol. Zo heeft de rivier alle ruimte en komt het water niet veel hoger tegen de dijken. In Huissen en Opheusden zullen de zomerkades niet overstromen. Daar zorgen we dat het water de wegen in de buitenpolder niet overstroomt.”

Gemalen draaien volop
De gemalen van Waterschap Rivierenland draaien volop om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. Het droge weer van Tweede Kerstdag en woensdag helpt. Om overlast tot een minimum te beperken, verdelen de peilbeheerders het water zo goed mogelijk om kwetsbare gebieden te ontzien. Op veel plekken zijn waterbergingen volop in gebruik.

Kwel houdt nog lang aan

Naast neerslag zorgt kwel volop voor water in het rivierengebied: bij hoogwater komt grondwater omhoog. Dit is een natuurlijk proces waar het beheer geen invloed op heeft. Waar kwel de sloten vult, voert het waterschap het teveel af met stuwen en gemalen. Na een nat najaar en bij deze derde hoogwatergolf van de winter, is er kwel overal in het rivierengebied. Omdat de Rijn na de piek niet ver daalt, zal kwel nog lang aanhouden. Kwel kan zorgen voor natte kelders en kruipruimtes.

Tom Kalkman stuurde ons een foto van een van de lichtbakens voor de Papendrechtse oever. De foto maakt duidelijk hoe hoog het water staat. Wie ook foto’s van het hoge water heeft, kan deze sturen naar redactie@rtvpapendrecht.nl

Hoog water bij Huys De Merwede, foto: Tom Kalkman