Papendrecht in overleg met Sliedrecht over opvang statushouders

0
249

PAPENDRECHT – De Sliedrechtse wethouder Ton Spek heeft aangegeven dat hij overleg voert met onder meer de gemeente Papendrecht over de huisvesting van statushouders. Hij deed dit in een vertrouwelijke brief over het te bouwen azc in onze buurgemeente. De gemeente Papendrecht heeft dit tegenover RTV Papendrecht bevestigd.

Namens de gemeente Papendrecht verwijst voorlichter Matthijs Heuvelman naar een Raads Informatiebrief (RIB) die op 19 december door het college van B&W naar de Papendrechtse raad is gestuurd.

Verantwoordelijkheid
Hierin laat het college weten dat “gegeven de actuele situatie in het land Papendrecht met de hierboven genoemde opvangvoorzieningen haar verantwoordelijkheid neemt, passend bij de schaal en draagkracht van onze gemeenschap. De Spreidingswet (die overigens nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld, red.) biedt gemeenten de mogelijkheid onderling afspraken te maken. Een gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen minder opvangplekken te bieden, maar daar tegenover juist meer statushouders te huisvesten. Aangezien realisatie van een grote opvanglocatie binnen het stedelijk gebied van Papendrecht lastig te realiseren lijkt, verkent het college deze mogelijkheid.

Bovendien schrijft het college: “voor de eerste helft van 2024 heeft Papendrecht de opgave 34 statushouders te huisvesten. Dit is een aanzienlijke opgave.” Volgens het college vraagt dit vooral van Woonkracht10 en Vluchtelingenwerk opnieuw grote inzet om huisvesting te realiseren en statushouders te begeleiden bij hun vestiging. “Deze opgave onderstreept ook het belang om met vaart te werken aan de bouwopgave en aan flexwoningen. Daarmee wordt in Papendrecht de woningvoorraad verruimd voor alle woningzoekenden, dus ook voor statushouders”, zo stelt men.

Het college kondigt aan eind maart van dit jaar met een lange termijnstrategie te komen. Daarin wordt dan zowel ingegaan op de huisvesting als op de participatie van vluchtelingen in onze gemeente.