Sliedrecht zoekt samenwerking met Papendrecht over azc

0
278
Een deel van de vertrouwelijke CIB, die afkomstig is van online krant Sliedrecht24

REGIO – De gemeente Sliedrecht heeft onder meer de gemeente Papendrecht benaderd om meer samen te werken bij de opvang van asielzoekers. Dit meldt online krant Sliedrecht24, die de beschikking heeft gekregen over een vertrouwelijke College Informatiebrief (CIB) van de Sliedrechtse wethouder Ton Spek aan de Sliedrechtse gemeenteraad over de locatie van een te bouwen asielzoekerscentrum (azc) dat plaats moet bieden aan 250 personen.

In de CIB meldt het Sliedrechtse college dat er in 2025 een azc komt aan de Kweldamweg-Zwijnskade. Dit stuk grond ligt precies tegen de gemeentegrens van Hardinxveld-Giessendam aan.

In gesprek
Spek schrijft dat het besluit om deze locatie te kiezen verschillende gevoelens oproept. “Bij u, omwonenden, buurgemeenten en andere betrokkenen. Wij vinden het van belang dat deze gevoelens worden gehoord en worden meegewogen in de keuzes, die worden gemaakt”, aldus Spek, die verwijst naar gesprekken in september 2023, toen hij al sprak met omwonenden en met de buurgemeenten. Volgens Spek heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam aangegeven dat zij zich zorgen maakt, met name op het gebied van veiligheid. De opvanglocatie ligt pal tegen de grens met deze gemeente. Spek belooft in de CIB dit jaar informatiebijeenkomsten te organiseren in Sliedrecht. Hij heeft ook aangeboden die te willen organiseren in Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Data hiervoor zijn nog niet bekend.

Spek geeft in zijn brief aan dat er inmiddels met direct omwonenden ‘constructieve gesprekken’ zijn gevoerd. Een aantal adviezen dat uit deze gesprekken voortkwam, zou zijn opgevolgd. Het ging hierbij onder meer om suggesties om de te bouwen opvang aan het zicht te onttrekken.

Archieffoto: ArieJan van Termeij / Sliedrecht24

Huisvesting
Met de gemeente Alblasserdam zijn volgens Spek al ‘concrete’ afspraken gemaakt over de taakverdeling op het gebied van asielopvang en huisvesting van statushouders. Spek in de CIB: “De systematiek die hierbij wordt gehanteerd is, dat wij het COA de mogelijkheid bieden om een hoger aantal asielzoekers op te vangen in Sliedrecht, maximaal 250, die extra ruimte wordt aangewend om de taakstelling asielopvang van buurgemeenten mee op te vangen. In ruil nemen deze buurgemeenten van ons dan (een deel van) de taakstelling over voor de huisvesting van statushouders.” Volgens Spek wordt daarmee de druk op de woningmarkt beperkt in Sliedrecht met enige mate, zodat volgens de wethouder meer vrijkomende woningen kunnen worden ingezet voor de lokale behoeft.

Het COA praat met Molenlanden over een samenwerking voor algemene diensten. “Tenslotte is er richting Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam het aanbod gedaan om verdere samenwerking op dit dossier te bespreken”, aldus Spek in de CIb. Voor wat betreft de exploitatie wordt gewerkt aan een bestuurlijke overeenkomst met het COA. Vervolgstappen worden volgens Spek in de komende drie tot zes maanden gerealiseerd. Het college schrijft in de CIB zich te realiseren dat de komst van een azc ‘de nodige impact heeft voor onze gemeenschap en die van omliggende gemeenten’.

Eerder bezocht PVV-leider Geert Wilders een raadsvergadering over hetzelfde onderwerp. “Ik wil bewoners die geen asielzoekerscentrum willen een hart onder de riem steken”, zei hij toen.

Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met Sliedrecht24.nl.