Skatepark komt waarschijnlijk niet in Oostpolderpark

0
173
Foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – De meerderheid van de Papendrechtse gemeenteraad is tegen het plan om in het oostpolderpark een nieuw skatepark aan te leggen. Dit bleek donderdagavond tijdens een beeldvormende vergadering.

Het college van B&W had het plan uitgewerkt nadat een aantal skatende jongeren met dit idee was gekomen. Het huidige skatepark (bij het Sportcentrum) voldoet niet meer. Het college vond na onderzoek dat het Oostpolderpark de beste locatie was.

Tegen de plannen was bezwaar gemaakt door onder meer vv Drechtstreek, dat zelf graag meer velden in gebruik zou willen nemen en het dus jammer vond dat dit veldje (gelegen naast het voetbalterrein) voor een ander doel zou worden gebruikt.

Jacco van Assenderp, voorzitter van de jeugdcommissie van Drechtstreek, maakte gebruik van het inspreekrecht: “Wij hebben als voetbalvereniging slechts vier velden voor 900 leden. We willen de accommodatie uitbreiden, maar dat kan niet, omdat de raad het park groen wil houden. En nu horen we ineens dat het hondenveldje wordt volgestort met beton? Zelfs een eenvoudige fietsenstalling mochten we niet neerzetten, omdat dit een stukje grasveld kost.”

Vrees voor overlast
Ook vreest de voetbalclub voor overlast. “Momenteel hebben we regelmatig last van vandalisme op ons kunstgrasveld. En we moeten regelmatig onze velden reinigen om te kunnen voetballen. Waarom een skatepark bouwen, dat voor een beperkt aantal gebruikers is?”

Hondenbezitters uit de buurt maakten ook bezwaar tegen het plan. Namens hen sprak de heer Muilwijk in. Hij vertelde dat er meer dan 200 ondertekenaars waren van een petitie tegen de geplande locatie. “Het huidige veld is lekker ruim, open en volledig omheind. Waarom wordt ons geen alternatief geboden?”

In de beraadslaging die hierna volgde, werd duidelijk dat iedereen de jeugd een goede skatebaan gunt en dat men beweging wil stimuleren. Ook is men blij dat de jeugd zelf hiervoor initiatief toont.

Echter, een meerderheid van de partijen (PAB, OP, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA) bleek tegen de voorgestelde locatie te zijn. Met name de opoffering van groen was daarbij een groot struikelblok.

D66 was wel voorstander van de voorgestelde locatie, maar onder de voorwaarde dat er groencompensatie zou komen.

Hoge kosten
Verscheidene partijen vonden de geraamde kosten erg hoog. “Het is niet proportioneel”, volgens Karel Spitsbaard (OP). “Maar liefst 253.000 euro voor maximaal 25 jongeren vinden we teveel. Onder de N3 is een betere locatie of anders een nieuw skatepark op de huidige locatie.” De VVD sloot zich hierbij aan.

Meerdere partijen waren verbaasd dat er geen alternatieve locaties waren voorgesteld, hoewel deze wel waren onderzocht.

Wethouder Van der Borg legde uit: “We hebben behoorlijk wat locaties bekeken. En vier locaties zijn echt onderzocht. Een belangrijk criterium is dat de afstand tot de woningen minimaal 80 meter moet zijn. Verder moet het goed toegankelijk zijn en centraal gelegen.” De locatie onder de N3 is volgens Van der Borg niet mogelijk, omdat de grond van het waterschap is. Het Vondelpark valt af omdat een deel van het park straks mogelijk wordt meegenomen in de nieuwbouwplannen van de VO scholen. Van der Borg sloot ten slotte niet geheel uit dat het Oostpolderpark weer in beeld komt.

Wethouder Van der Borg besloot na de discussie het plan terug te trekken en met een nieuw plan te komen. Wel waarschuwde hij vast dat “iedere locatie rumoer gaat opleveren.”

Bron: Hans Huisman voor Papendrecht.net