Wethouder: ‘gemeenten hielden al rekening met Spreidingswet’

0
201

PAPENDRECHT – De Eerste Kamer heeft dinsdag de Spreidingswet aangenomen, waarbij gemeenten gedwongen kunnen worden onderdak te bieden aan asielzoekers. Tijdens de raadsvergadering van 18 januari maakte Willem Goudriaan (SGP) gebruik van het vragenkwartier om hierover vragen te stellen aan het college van B&W.

Goudriaan wilde weten of het college bereid was om spoedig met een Raadsinformatiebrief te komen. Daarin zou volgens de SGP antwoord moeten komen op de vraag hoe de Spreidingswet precies werkt. Ook vroeg Goudriaan zich af of het college denkt dat deze Spreidingswet tussen nu en eind maart (uitkomst langetermijnstrategie) al consequenties heeft voor Papendrecht.

Plannen
In zijn antwoord gaf wethouder Arno Janssen aan dat men in de afgelopen anderhalf jaar steeds uit is gegaan van een situatie ‘al zou de Spreidingswet al zijn aangenomen’. Volgens de wethouder heeft dat meer duidelijkheid geschapen over de aantallen vluchtelingen die zouden moeten worden opgevangen als de nieuwe wet in werking treedt. Diverse gemeenten (met name Zwijndrecht en Sliedrecht) hebben daarop ook al plannen gemaakt. Andere gemeenten, zoals Papendrecht, hebben volgens Janssen al locaties gerealiseerd. De wethouder voegde daaraan toe dat de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid” absoluut geen slecht figuur slaat” in vergelijking met andere regio’s.

Tot slot wees de wethouder erop dat de huidige kabinetsformatie kan leiden tot een regering die maatregelen wil nemen om de instroom van migranten te beperken.

Janssen liet weten dat er wat betreft de gevolgen voor Papendrecht in de loop van dit jaar meer duidelijkheid komt. Hij vond het dan ook weinig zinvol om nu spoedig met een Raadsinformatiebrief te komen. Wel zegde hij toe de raad voortdurend op de hoogte te houden.