Actiegroep stort voor de 200e keer vervuilde grond voor de deur van Chemours

0
205
Archieffoto: Corrado Francke / RTV Dordrecht

REGIO – Komende zaterdag 3 februari organiseert Stichting Stop PFAS Stop Chemours voor de 200e keer een protestactie voor de poorten van Chemours in Dordrecht. Dit gebeurt zoals iedere week door een aantal emmers met vervuilde PFAS-grond voor de poort van Chemours te storten.

Al sinds maart 2018 demonstreren omwonenden van Chemours tegen de volgens hen ongebreidelde en onaanvaardbare PFAS-uitstoot en tegen de schadelijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, zoals vruchtbaarheidsproblemen, een aangetast immuunsysteem en zelfs kanker. Sinds een half jaar gebeurt dat vanuit de Stichting Stop PFAS Stop Chemours.

Motto ‘Nul uit de Pijp’.
Volgens de actiegroep wordt het steeds duidelijker dat deze PFAS stoffen veel schadelijker voor de gezondheid zijn dan men eerder aannam. Om deze reden heeft het RIVM de maximaal toelaatbare ‘humane waardes’ de afgelopen jaren drastisch verlaagd.

Alarmerende berichten
De alarmerende berichten over PFAS en Chemours blijven binnenstromen, zegt de stichting Stop PFAS. De leefomgeving is inmiddels dusdanig vervuild, dat het RIVM het eten uit eigen moestuin of van vis uit de rivier dringend afraadt. Ook het consumeren van eitjes van eigen hobbykippen en zwemmen in de Merwede of openbare zwemplassen lijkt niet verstandig te zijn.

Massa aangifte en strafrechtelijk onderzoek
Na de Zembla tv-uitzending van juni 2023 heeft de stichting Stop PFAS Stop Chemours onder leiding van advocate mr. Bénédicte Ficq aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van opzettelijke, ziekmakende, criminele milieuvervuiling, waardoor de openbare gezondheid in gevaar komt. Deze aangifte is gebaseerd op Artikel 173A van het Wetboek van Strafrecht.

Bij die aangifte hebben zich ruim 4.200 omwonenden aangesloten en het Openbaar Ministerie is in november 2023 overgegaan tot een strafrechtelijk onderzoek naar de bestuurders van Chemours en Dupont.

Bij het 200e jubileum protest worden ook een aantal bekende gasten verwacht, onder wie onder meer Bénédicte Ficq en Diederik Gommers, alsmede enkele leden van de Tweede Kamer.

Er is voor iedereen gratis koffie en gebak beschikbaar, terwijl men ter plekke promotiemateriaal kan kopen, zoals petten, sleutelhangers, stickers en koffiebekers. Ook daarmee ondersteunt men de stichting financieel.