Papendrecht: geen extra voorbereidingen in aanloop naar Spreidingswet

0
291
Poldermolen 8, foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – Vorige week is de Spreidingswet door de Eerste Kamer aangenomen en nu heeft staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) bekendgemaakt hoe het aantal asielplekken verdeeld moeten worden over het land. Met name in Zuid-Holland moeten veel meer asielzoekers worden opgevangen. De redactie van RTV Papendrecht vroeg aan de gemeente wat dit betekent voor ons dorp.

Papendrecht moet volgens de berekeningen van het ministerie 183 asielzoekers opvangen. De gemeente treft echter naar eigen zeggen geen specifieke voorbereidingen in verband met de Spreidingswet. Papendrecht heeft altijd gedaan wat nodig was en wat paste bij de schaal en mogelijkheden, zegt men.

Op dit moment zijn er in Papendrecht 50 noodopvangplekken. Deze noodopvang-capaciteit neemt eind februari 2024 toe met 35 plaatsen. Het COA opent in februari een nieuwe noodopvang aan de Poldermolen 8. Deze biedt plek aan 85 personen. De boot (bij de Anthony Fokkerweg) komt dan te vervallen en de 50 bewoners verhuizen naar de nieuwe locatie. Eind februari zal Papendrecht 85 noodopvang- plekken en 50 plekken voor amv-ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) hebben. De laatste groep is gehuisvest aan de Seringenstraat. In totaal gaat het om 135 vluchtelingen, Oekraïners niet meegeteld.

In antwoord op vragen meldt de gemeente dat er op dit moment geen ruimte wordt vrijgemaakt in sporthallen en/of hotels. Wel zegt men dat men, indien nodig, gaat inventariseren waar kortstondige noodopvang mogelijk is.

Op de vraag wat de gemeente van het Rijk verwacht in ruil voor de opvang van asielzoekers, laat het gemeentebestuur weten dat men met het COA een bestuursovereenkomst heeft afgesloten en werkafspraken heeft gemaakt. Daarbij gaat de gemeente er vanuit dat het COA zal voorzien in kosten voor bijvoorbeeld sportparticipatie en ontspanning. Ook is met het COA afgesproken dat als in de buitenruimte bijvoorbeeld een speelvoorziening of voetbalveld gerealiseerd zou worden, deze gelegenheid ook toegankelijk moeten zijn voor buurtbewoners.

De gemeente wijst nog wel op een punt van zorg: dit is de financiering van zwemlessen, waarin (nog) niet is voorzien door het COA. De gemeente merkt op dat dit in onze regio wel erg belangrijk is. Geen enkele asielzoeker kan zwemmen en dit geldt ook voor de amv-ers, stelt men.