College ‘op stormkracht’ als er windturbines bij Papendrecht geplaatst worden

0
120
Impressie van Kinderdijk met eventuele windturbines op de achtergrond © Rijnmond

PAPENDRECHT – De fractie van Papendrechts Algemeen Belang (PAB) heeft donderdag tijdens de raadsvergadering kritische vragen gesteld over het mogelijk plaatsen van grote windturbines in de gemeente Molenlanden in de buurt van de gemeentegrens met Papendrecht. Uit de beantwoording bleek dat het college tegen plaatsing nabij Papendrecht is.

De vragensteller, Margré van Wijngaarden, stelde dat Alblasserwaarders, net als Papendrechters, “niet enthousiast (zijn) over de mogelijke plaatsing van de windturbines”. Van Wijngaarden: “Het betreft een kwetsbaar gebied, historisch zeer waardevol, terwijl de plaatsing zeer dicht bij de woonbebouwing was gepland”.

Geen ‘nee’
Leden van de PAB fractie hebben vorig jaar diverse bijeenkomsten over dit onderwerp in Molenlanden bijgewoond. Daar bleek volgens Van Wijngaarden dat het niet mogelijk was om ‘nee’ te zeggen tegen alle voorgestelde locaties: “er moesten locaties worden aangewezen, tot ongenoegen van het overgrote deel van de aanwezigen”. Dit gold volgens Van Wijngaarden ook voor de online raadpleging van Molenlanden en Gorinchem.

Waar de PAB fractie zich daarnaast grote zorgen over maakt is de mogelijke plaatsing van windturbines bij de molens van Kinderdijk: “een van de meest vereeuwigde plekken van ons land, Werelderfgoed, jaarlijks door mensen uit de hele wereld bezocht en een van de historisch meest waardevolle erfenissen van onze voorouders en voorbeelden van onze eeuwige strijd tegen het water,” aldus Margré van Wijngaarden.

In haar vragen aan het college van B&W wilde Van Wijngaarden met name weten of het college bereid was “zich op alle mogelijke manieren te verzetten tegen deze zeer onwenselijke locatie”.

Ergernissen
In zijn antwoord liet wethouder Arno Janssen (PAB) weten dat er wel ruimte was voor een persoonlijke toelichting in de enquête. Op deze wijze zouden er bezwaren kunnen worden ingediend. Janssen voegde daar aan toe dat hij (en ambtenaren van onze gemeente) hun standpunt en ergernissen hierover al hadden gedeeld met onze buurgemeente.

In antwoord op de vraag of het college “zich op alle mogelijke manieren zou verzetten”, antwoordde de wethouder dat indien een van de twee locaties nabij Papendrecht gekozen zou worden, men van dit college ‘stormkracht’ kan verwachten.

Mevrouw van Wijngaarden liet nog weten ‘heel blij’ te zijn met de strijdvaardigheid van de wethouder.