Ook bij graafwerkzaamheden: veiligheid eerst

0
37

In Nederland, waar een complex netwerk van ondergrondse kabels en leidingen diensten zoals elektriciteit, gas, water en telecommunicatie ondersteunt, is het risico van beschadiging tijdens graafwerkzaamheden een voortdurende en terugkerende zorg. Het Kabels en Leidingen Centrum (KLIC) speelt hierin een grote rol in het verminderen van de risico’s die hierbij komen kijken. Dit doen zij door de nodige informatie te verstrekken die helpt bij het veilig plannen en uitvoeren van graafactiviteiten. Dit artikel licht uit hoe KLIC bijdraagt aan veiligheid en risicobeheer in de bouw- en infrastructuursector.

Preventie van graafschade
Graafschade kan leiden tot ernstige consequenties, waaronder persoonlijke verwondingen, milieuschade, en onderbreking van belangrijke diensten. Denk hierbij aan diensten die niet alleen duur zijn om te herstellen, maar die ook de maatschappij kunnen ontwrichten, zoals toegang tot water en elektriciteit. KLIC biedt een manier om dit te voorkomen door gedetailleerde kaarten van ondergrondse netwerken beschikbaar te stellen voordat de schop de grond in gaat. Deze kaarten zijn van groot belang voor aannemers en ingenieurs, zodat ze nauwkeurig kunnen plannen waar ze veilig kunnen graven zonder de bestaande infrastructuur te beschadigen.

Proces van informatieaanvraag bij KLIC
Het proces gaat van start wanneer een aannemer of particulier een KLIC-melding doet. Dit gebeurt minimaal enkele dagen voor het daadwerkelijke graven en is wettelijk verplicht. Dat het zo kort van tevoren moet, is zodat KLIC de meest actuele informatie kan verstrekken over de locaties van kabels en leidingen in het betreffende gebied. Binnen enkele werkdagen ontvangt de aanvrager dan een pakket met tekeningen en gegevens die de exacte ligging van alle ondergrondse infrastructuur aangeven.

Technologische innovaties en updates
De integratie van geavanceerde technologieën heeft het KLIC beheer aanzienlijk makkelijker gemaakt. Met de toepassing van Geografische Informatie Systemen (GIS) en real-time data-updates kan KLIC nu nog sneller en nauwkeuriger informatie leveren. Deze technologische vooruitgang helpt om het aantal menselijke fouten te verminderen en zorgt voor een hogere betrouwbaarheid in risicobeheer.

Uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen
Hoewel het systeem van KLIC een aanzienlijke vermindering van incidenten teweeggebracht heeft, blijft het natuurlijk niet zonder uitdagingen. Fouten in data en onvoorziene omstandigheden in het veld kunnen – ondanks al het risicobeheer – nog steeds leiden tot incidenten. Voortdurende verbeteringen in datamanagement en technologie, hand in hand met verbeteringen in strengere regelgeving en handhaving, zijn nodig om de veiligheid nog verder te kunnen verhogen.

KLIC speelt een onmisbare rol in het veiligheidslandschap van Nederlandse bouw- en infrastructuurprojecten. Door het verstrekken van essentiële informatie en het toepassen van technologische innovaties helpt KLIC bij het verminderen van risico’s en het voorkomen van graafschade aan mens en materiaal. Als zodanig is goed KLIC beheer niet alleen een tool voor risicobeheer, maar ook een voorbeeld van hoe goed informatiebeheer levens en eigendommen kan beschermen.