Uitstel bouw flexwoningen veroorzaakt doordat er meer woningen komen

0
277

PAPENDRECHT -Wethouder Janssen heeft donderdag in de Oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad toegelicht waarom de geplande flexwoningen in de Noordhoek pas in 2026 zullen worden gerealiseerd, een jaar later dan eerder de bedoeling was. Hij deed dit in antwoord op vragen van duo-raadslid Jacco van den Boogaart (GL), die daarbij verwees naar de lange wachtlijsten en de grote vraag naar woningen voor starters en jongeren.

Volgens Janssen had het voorbereidingstraject langer geduurd, onder meer omdat men eerst dacht aan 40 flexwoningen, maar nu uitgaat van 80 woningen. “Van idee in ’21 naar een eerste schets is een intensief en tijdrovend traject geweest”, stelde de wethouder. De samenwerkingsovereenkomst met onder andere Woonkracht10 was gepland voor het vierde kwartaal van 2023, maar werd een half jaar vertraagd.

De wethouder liet ook weten dat het ruimtelijke ordeningstraject bij flexwoningen even lang is als bij ‘gewone’ bouwproject. Volgens hem zal de bouwtijd zelf wel korter zijn.

Slag om de arm
Nadat Van den Boogaart had gevraagd hoe zeker het is dat de woningen in 2026 dan ook echt zullen worden gebouwd, hield Janssen toch een slag om de arm. “Je kunt in een ruimtelijke ordeningsproject niet voorzien wat daar gaat gebeuren aan bezwaren en zienswijzen”, merkte hij op.

De flexwoningen moeten worden gebouwd op de plek waar vroeger zorgcentrum De Wieken stond. In deze woningen zouden ongeveer 240 mensen komen te wonen. Men gaat er vanuit dat de woningen er ongeveer 15 jaar zullen staan.

Ongeveer 10 van de 80 woningen zijn bedoeld voor AMV’ers (jonge vluchtelingen) en ook nog eens maximaal 30 woning zullen worden gebruikt door statushouders of Oekraïners. Wat de plannen van de nieuwe coalitiepartijen hiervoor betekenen is nu niet duidelijk.