Gemeente Papendrecht wil graag horen over geluidsoverlast

0
292
De Witte Brug, foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht wil graag op de hoogte worden gesteld van plaatsen in de gemeente waar mensen last hebben van geluidsoverlast door wegverkeer. Dit kan tot woensdag 5 juni.

De gemeente vraagt om in de melding duidelijk de locatie en geluidsbron aan te geven, maar ook aan te geven of de overlast de gehele dag is of op bepaalde momenten. De melder kan eventueel zijn/haar telefoonnummer in de e-mail zetten, zodat medewerkers van de gemeente kunnen bellen als er nog vervolgvragen zijn.

Het verminderen van geluidsoverlast draagt bij aan het verbeteren van de leef- en werkomgeving in Papendrecht, zegt de gemeente op haar Facebookpagina. Daarom is men bezig met een Actieplan Geluid. Dit plan geeft een beeld waar in Papendrecht geluidsoverlastlocaties door wegverkeer zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen om die overlast te verminderen.

Wanneer een geluidsoverlast locatie wordt gemeld, gaat de gemeente onderzoeken of er maatregelen genomen kunnen worden en zo ja welke.

Melden kan via milieu@papendrecht.nl.