Gemeenteraad bespreekt nieuw skatepark

0
317
Foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – Op 11 januari zal de Papendrechtse gemeenteraad in een beeldvormende vergadering spreken over het plan om het skatepark naast het Sportcentrum te verplaatsen naar het Oostpolderpark.

Een aantal initiatiefnemers heeft onderzoek gedaan naar dit idee en pleit voor een nieuw, modern skatepark op het hondenuitrenveld naast voetbalclub Drechtstreek. Het college van B&W steunt dit idee. Zo’n modern skatepark zou volgens het college bijdragen aan de mentale en fysieke gezondheid. Per saldo moet het plan 253.000 euro kosten.

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers van het veld en omliggende terreinen. Schietvereniging de Vrijheid oordeelt positief over het plan, maar VV Drechtstreek is teleurgesteld, want had het veld ooit willen gebruiken als pupillenveld. Dat mocht toen niet, omdat het veld als hondenuitrenveld gebruikt zou worden.

Hondenbezitters
Hondenbezitters uit de omgeving zijn tegen de komst van het skatepark. Behalve onvrede over het feit dat zij het uitrenveld kwijtraken, voelen zij angst voor hangjongeren en zwerfvuil. Ook de veiligheid in het park is een zorg: de hondenbezitters zeggen voor sociale controle te zorgen, maar denken dat deze plek straks zal worden gemeden. De hondenbezitters zijn overigens een petitie gestart, die ongeveer 200 handtekeningen heeft opgeleverd.

Het college zegt dat met dit initiatief ook deels wordt “voorzien in de behoefte van de initiatiefnemers voor een BMX-baan destijds. Zo kan in het ontwerp rekening worden gehouden met gebruik van BMX-fietsjes.”

Crowdfunding
Het college meldt in zijn brief aan de raad ook nog dat de initiatiefnemers willen bijdragen aan en zorgen voor ‘hun’ skatepark. “Dat doen zij door middel van sponsoring en crowdfunding”. Het college denkt dat dit 2.000 euro zal opleveren. Men voegt daar aan toe: “Ook hebben we oog voor mogelijke subsidies, hoewel subsidietoekenning, hoogte van het bedrag en wanneer toegekend wordt onzeker is. We vragen aan waar mogelijk, wat kan bijdragen aan de dekking van de kosten.”

Na het raadsbesluit in 2024 wil het college beginnen met het participatietraject met de skateparkbouwer en de jeugd. Parallel daaraan kan de projectorganisatie starten voor de voorbereiding van de bouw van het skatepark. Overigens denkt het college dat er geen bomen hoeven te verdwijnen voor de realisatie van het park, al is dat nog niet helemaal zeker.